Category - Aktuelno

Aktuelno

Protesti protiv femicida

Stravično ubistvo žene u Gradačcu, ali ubistva još dva muškaraca i ranjavanje ženske osobe, izazvalo je brojne reakcije u javnosti, među političarima/kama...

Aktuelno

Protesti podrške

Na inicijativu pomagačice iz Konjica, Elvedinu-Dinu Alić, organizovani su protesti podrške brutalno pretučenoj radnici Hotela Jablanica. Pomagačice iz Mreže 4P...

Aktuelno

Nastajanje mreže 4P

Centar ženskih prava preuzeo je vodeću ulogu u razvijanju usko profilisane mreže pomagačica koja će profesionalno odgovoriti na izazove i prepreke sa kojima se...

Aktuelno

Šta je mreža 4P?

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mreža 4P nastala...

Aktuelno

Ko su pomagačice?

Mreža 4P okuplja 55 obučenih, osnaženih pomagačica prisutnih u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi su ženama sa iskustvom nasilja i u riziku od nasilja...

Aktuelno

Kako doći do pomagačica u zajednici?

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mreža 4P broji 55...