O Mreži 4P

Ko smo mi?

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Šta je 4P?

Nastale smo sa jasnim opredjeljenjem svih članica da svoj društveni angažman usmjerimo ka ženama koje su doživjele ili doživljavaju nasilje, prepoznajući slabost lokalnih zajednica da razumiju i prihvate sopstvenu ulogu u kreiranju boljeg i sigurnijeg okruženja.

Prošle smo zahtjevan i praktičan program obuke koji nas je osnažio da prepoznamo i primjenimo najbolji model podrške ženama, uvijek imajući na umu njihovu sigurnost i štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

P – POMAGAČICA
P – PODRŽAVATELJICA
P – PRISTUP, POSVEĆENOST, PAŽNJA, POVJERENJE
P – PRAVDA

Nas 55 obučenih, osnaženih pomagačica prisutne smo u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi smo ženama sa iskustvom nasilja i u riziku od nasilja. Možemo im pomoći da na adekvatan način realiziraju svoja prava ili dođu do pouzdanih, korisnih i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se osjećaju podržano i dodatno osnaženo.

Aktivnosti i djelovanje u pružanju podrške ženama predstavljaju jedinstven vid podrške na nivou lokalne zajednice kojim se postiže dvostruki učinak:

Za žene:
Prilagođen, lakši, brži pristup informacijama i pravima, podršku prilikom komuniciranja sa institucijama u sistemu zaštite
Osnaživanje za efektivno uključivanje u sudski postupak.

Za institucije u lancu sistema zaštite:
Prevazilaženje problema u praksi, najčešće uzrokovanih neinformiranošću i neukošću žena žrtava/preživjelih nasilja.
Svjesne šireg opsega problema obučene smo da pružimo adekvatnu podršku i pomoć. Vjerujemo da je mreža 4P značajan resurs koji predstavlja iskorak u olakšavanju pristupa pravima i pravdi za žene u Bosni i Hercegovini.

Strateške oblasti
Mreža obučenih pomagačica koje podržavaju žene u pristupu uslugama i pravdi, za period 2022 – 2027. prepoznaje četiri (4) prioritetne strateške oblasti djelovanja:
Strateški cilj 1: Aktivno zagovarane humanije politike i standardi podrške ženama s iskustvom nasilja i u riziku od nasilja
Strateški cilj 2: Žene u riziku od nasilja imaju direktnu, brzu i efikasnu podršku u pristupu pravdi i socijalnim uslugama
Strateški cilj 3: Prepoznatljiva, jaka, funkcionalna i rastuća mreža pomagačica aktivna u cijeloj zemlji
Strateški cilj 4: Javnost i institucije prepoznaju značaj djelovanja mreže i humanije podrške u zajednici

Kontakt koordinatorice Mreže 4P

Amela Pozderović
061/859-080
amela.hajvaz@hotmail.com