Aktuelno

Novo ime za POMAGAČICU, POSVEĆENOST, POVJERENJE i PRAVDU

“4P” – Novo ime za POMAGAČICU, POSVEĆENOST, POVJERENJE i PRAVDU.

Žene žrtve nasilja i one u riziku od nasilja na brži, lakši i efikasniji način će imati podršku 50 pomagačica u 24 lokalne zajednice širom BIH u procesu ostvarivanja zaštite prava i pristupa pravdi.

Promocija mreže “4P” održana je 29.06.2022. godine na Konferenciji „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici“ uz učešće 120 stručnjaka, profesionalaca, praktičara i pojedinaca/ki iz cijele BIH.

Konferencija je bila prilika za dodjelu certifikata članicama mreže 4P, nakon završene jednogodišnje obuke za specijaliziran pristup u radu, pružanju podrške i pomoći ženama.
Podaci o pomagačicama u zajednici dostupni su na INTERAKTIVNOJ MAPI.

Mapa omogućava pretragu na jednostavan način, tako da ženama maksimalno olakšava dobijanje informacija. Projekat realizuju Centar ženskih prava u saradnji sa Udruženje Žena Romkinja Bijeljina, a finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.