Aktuelno

Kako doći do pomagačica u zajednici?

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Mreža 4P broji 55 obučenih, osnaženih pomagačica, prisutnih u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi ženama sa iskustvom nasilja i u riziku od nasilja. Mogu im pomoći da na adekvatan način realiziraju svoja prava ili dođu do pouzdanih, korisnih i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se osjećaju podržano i dodatno osnaženo.

Za što brži i efikasniji pristup uslugama kreirale smo interaktivnu mapu koju možete pronaći na linku: Mreža 4P

Pristup mapi je vrlo jednostavan i prilagođen, bez obzira da li koristite mobitel ili računar. Pomagačice možete potražiti klikom na jednu od crvenih tačaka, ili pretragom naziva grada u dijelu „search“ (pretraži). To će vas odvesti na imena pomagačica koje su u tom mjestu i koje možete pozvati ili im poslati e-mail.