Aktuelno

Ko su pomagačice?

Mreža 4P okuplja 55 obučenih, osnaženih pomagačica prisutnih u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi su ženama sa iskustvom nasilja i u riziku od nasilja. Pomagačice im mogu pomoći da na adekvatan način realiziraju svoja prava ili dođu do pouzdanih, korisnih i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se osjećaju podržano i dodatno osnaženo.

Aktivnosti i djelovanje u pružanju podrške ženama predstavljaju jedinstven vid podrške na nivou lokalne zajednice kojim se postiže dvostruki učinak:

Za žene:

  • Prilagođen, lakši, brži pristup informacijama i pravima, podršku prilikom komuniciranja sa institucijama u sistemu zaštite
  • Osnaživanje za efektivno uključivanje u sudski postupak.

Za institucije u lancu sistema zaštite:

  • Prevazilaženje problema u praksi, najčešće uzrokovanih neinformiranošću i neukošću žena žrtava/preživjelih nasilja.

Svjesne šireg opsega problema obučene smo da pružimo adekvatnu podršku i pomoć. Vjerujemo da je mreža 4P značajan resurs koji predstavlja iskorak u olakšavanju pristupa pravima i pravdi za žene u Bosni i Hercegovini.