Aktuelno

Šta je mreža 4P?

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Mreža 4P nastala je sa jasnim opredjeljenjem svih članica da svoj društveni angažman usmjere ka ženama koje su doživjele ili doživljavaju nasilje, prepoznajući slabost lokalnih zajednica da razumiju i prihvate sopstvenu ulogu u kreiranju boljeg i sigurnijeg okruženja.

Pomagačice su prošle zahtjevan i praktičan program obuke koji ih je osnažio da prepoznaju i primjene najbolji model podrške ženama, uvijek imajući na umu njihovu sigurnost i štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

P – POMAGAČICA

         P – PODRŽAVATELJICA

         P – PRISTUP, POSVEĆENOST, PAŽNJA, POVJERENJE

         P – PRAVDA