Aktuelno

Jačamo pomagačke kapacitete

“Neka iskustva nemaju cijenu” – tako kazu naše nove pomagačice. Njih 11 smjelih, odvažnih koje su odlučile proći svaki korak zahtjevne obuke vjerujemo da su danas snažnije, bogatije za nova znanja, vještine i prijateljstva.
Biti pomagačica znači ovladati specifičnim znanjima, naučiti “slušati” drugim očima, osvijestiti svoje granice, i uvijek se voditi da niti jedan postupak u pomagačkom radu ne čini štetu.
Raspolagati informacijama potrebnim za rad sa ženama koje su žrtve nasilja i u riziku od nasilja bilo je lakše razumjeti kada približimo da “pravo nije bauk”.
Nova generacija pomagačica, vjerujemo, bit će vrijedan resurs za sve žene u njihovim lokalnim zajednicama, i zajedno sa svim ostalim pomagačicama Mreža 4P doprinijeti pristupu uslugama i pravdi.