Aktuelno

Konjic, znaš li ko su osobe od povjerenja?

Centar za socijalni rad Konjic i Udruženje žena “NERA” organizuju zajedničku aktivnost u sklopu 16 Dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama.
Pet članica udruženja su certificirane osobe za pružanje podrške ženama u lakšem pristupu uslugama institucija kroz proces traženja prava i zadovoljenja pravde.
Centar za socijalni rad prva je institucija u Konjicu koja je počela koristiti ovaj resurs u praksi.
Zajednička aktivnost održat će se 14.12.2023. pod nazivom
“Konjic,upoznaj osobe od povjerenja!”
Cilj ove saradnje u interesu je smanjenja i eliminacije nasilja nad ženama.