Aktuelno

Jačanje saradnje i korištenja resursa Mreže 4P

U Tuzli je 29.11.2023.god održana panel diskusija na temu “Institucionalna saradnja u cilju zastite od rodno zasnovanog nasilja”.

Panelisti/ce su bili/e Nedim Osmanovic Centar za mentalno zdravlje doma zdravlja Tuzla, Vildana Zrnanovic Hasanocic Centar za socijalni rad Tuzla, Alma Kovacevic inspektorica u MUP TK, Natasa Peric predsjednica GV Tuzla, Dilista Bašić predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova pri GV Tuzla i Selma Mustacevic aktivistica i uposlenic Amica Educa.

Poruka poslana sa panela je i da samo zajedno vladin i nevladin sektor mogu polučiti dobre rezultate u borbi protiv rodno zasnovanod nasilja. Ovo je bila prilika za predstavljanje pomagačica,kako u Tuzli, tako i u BiH.