Aktuelno

Pomagačice prepoznate od pravosudnih institucija

U povodu obilježavanja Evropskog dana pravde, pomagačice su bile dio održanih orkuglih stolova održanih u Bugojnu i Vitetu, a u organizaciji Kantonalnog suda Novi Travnik i Općinskog suda Bugojno.

Pomagačice su imale priliku da iz uloge pomagačice prikažu primjere s kojima su se susretale i načine na koji su ženama žrtvama nasilja bile od pomoći.

Sve institucije, koje su bile na događajima, dobile su spisak pomagačica u Srednjobosanskom kantonu.