Aktuelno

Upoznavanje Multisektorskog tima Tuzla sa resursima Mreže 4P

Pomagačice sa područja grada Tuzla učestvovale su na sastanku mutlisektorskog tima.

Sastanak je bio prilika da ključne aktere u lancu sistema zaštite upoznamo o pomagačicama, načinima korištenja njihovih usluga, i resursima Mreže 4P.