Multimedia

PRIRUČNIK ZA PRUŽANJE PODRŠKE ŽENAMA U PRISTUPU PRAVDI I SOCIJALNIM USLUGAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Priručnik koji je pred Vama kruna je intenzivne višemjesečne obuke tokom koje su braniteljice ljudskih prva sticale znanja i gradile vještine za što kvalitetnije pružanje usluga podrške ženama u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Kroz pet poglavlja Priručnik daje pregled osnovnih vještina i znanja za rodno osjetljiv, etičan pristup pomagačica u zajednici, zasnovan na principima „nenanošenja štete“ (eng. „do no harm“) i univerzalnim vrijednostima za rad pomagačica. Osim toga, Priručnik nudi pregled relevantnog zakonskog okvira ali i koraka koje je potrebno poduzeti po prijavi nasilja u porodici.

Nadamo se da smo uspjele sačiniti dobar osnovni alat za potrebe budućih pomagačica u pružanju podrške ženama u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici.