Aktuelno

Završena obuka za Grupu I u okviru Modula I “Senzibilizacija za pristup bez predrasuda i stereotipa”

Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine u okviru 24-mjesečnog projekta „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici”, kojeg finansira Evropska unija, uspješno je realizirao Modul I za Grupu I: “Senzibilizacija za pristup bez predrasuda i stereotipa”.

Kroz ovaj Modul 25 učesnica – braniteljica ženskih ljudskih prava, aktivistica iz cijele BiH – imale su priliku raditi na razvijanju specifičnog, rodno osjetljivog, pristupa orijentiranog prema potrebama korisnice, lišen predrasuda i stereotipa.

Zadovoljstvo nam je što je ovaj program već na samom početku pobudio interesovanje velikog broja učesnica i utvrdio njihovu stvarnu opredijeljenost da budu agentica promjena u svojim zajednicama.

Neke od utisaka učesnica iz Grupe I Modula I:
“U životu sam bila na brojnim seminarima, ali nijedan nije bio poput ovoga. Nisam imala potrebu izaći na pauzu, a kući idem ispunjena i bogatija za nova znanja, ali i prijateljice…”

“Veliko hvala na novom iskustvu, novim poznanstvima, hvala divnim trenericama…..ma žene vi ste sve kraljice i jedva čekam slijedeći naš sastanak  “

“Imam velika očekivanja od ove Obuke. Želim da naučim osnove, temelje ispravnog pristupa prema žrtvi, kako i na koji način da joj pomognem i budem od koristi..”