Aktuelno

Uspješno okončan Modul III u okviru programa podržanog od Evropske unije u BiH

U periodu od 17.-19. i od 22.-24. novembra održan je treći modul Obuke u okviru programa “Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici”.

Treći modul bio je obilježen snažnom voljom i željom naših učesnica da steknu nova znanja kada su u pitanju mehanizmi pružanja pomoći ženama žrtvama nasilja prilikom ostvarivanja prava u lokalnoj zajednici.

Pod jakim utiscima, čemu je doprinijela i činjenica da je Modul održan neposredno prije otvaranja Kampanje 16. dana aktivizma, naše učesnice Obuke smo iz Zenice poslale kući, a neki od njih su:

“Mene svaki put pola ostane s vama. Dugo razmišljam o svemu što govorimo i ta motivacija koju mi date traje  dugo. Znam da ne mogu riješiti sve probleme na svijetu, ali hvala vam što ste mi dali temelj da mogu pomoći bar jednoj ženi kojoj budem potrebna…”

“Ovaj treći modul mi je bio kao kruna. Posložilo mi se sve šta smo radile i u prva dva modula. Osjećam se osnaženom i sigurnom uz vas. Drago mi je da stvaramo mrežu pomoću koje ću i na jugu zemlje imati osobu kojoj se mogu obratiti, iako se nalazimo daleko”