Multimedia

Sama sebi na prvom mjestu – jer da bi pomogle drugima moramo se pobrinuti za sebe

#mreza4P #pomagacice #podrzavateljice #osobaodpovjerenja #tragfondacija